Netherlands: Zwaard en Volk

Zwaard en Volk

Dutch

Zwaard en Volk biedt produkten op het gebied van HEMA, re-enactment, living history en gewoon de middeleeuwse sfeer. Hierbij gaan wij m.n. voor KWALITEIT. Wij verkopen zwaarden, feders, dussacks, beschermende kleding zoals fencing jackets, gambesons, schermmaskers, enz. Natuurlijkhebben wij ook veel boeken over HEMA en reenactment/living history.

In onze winkel in Tilburg kunt u alle producten “life” zien. Daarnaast is het voordeel van een bezoek aan onze winkel, dat alles gepast kan worden, en zwaarden uitgeprobeerd.

Al jarenlang houden wijzelf ons bezig met (sport)zwaardvechten, re-enactment/levende geschiedenis. Uiteraard praktisch en ook door het bestuderen van vele boeken, het bezoeken van musea, informatie-uitwisseling met vrienden en collega’s, het volgen van workshops, meedoen aan toernooien, enz. Omdat we zelf zwaardvechters zijn, kunnen we je goed adviseren m.b.t. de juiste uitrusting voor (sport) zwaardvechten. Je kunt van ons altijd eerlijk advies verwachten.

Uiteraard kunnen produkten ook via onze webshop besteld worden. Produkten die niet met een levertijd vermeld worden, zijn in principe gewoon op voorraad.

Tot slot zijn wij ook op diverse kampementen en markten te vinden, waar wij altijd een deel van ons assortiment kunnen laten zien.

English

Zwaard en Volk offers products in the field of HEMA, re-enactment, living history and just the medieval atmosphere. Hereby we go for QUALITY. We sell swords, feders, dussacks, protective clothing such as fencing jackets, gambesons, fencing masks, etc. Of course we also have many books about HEMA and reenactment / living history.

In our store in Tilburg you can see all products “life”. In addition, the advantage of a visit to our store is that everything can be tried one, and swords tried out.

For years we have been engaged in (sport) sword fighting, re-enactment / living history. Obviously practical and also by studying many books, visiting museums, exchanging information with friends and colleagues, following workshops, participating in tournaments, etc. Because we are sword fighters ourselves, we can give you good advice on the right equipment for (sports) sword fighting. You can always expect honest advice from us.

Of course, products can also be ordered through our webshop. Products that are not mentioned with a delivery time are in stock.

Finally, we can also be found at various camps and markets, where we can always show a part of our assortment.

Purchase books from Zwaard en Volk.